Статии Означени со МСД

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9тиот Конгрес на Македонското стоматолошко друштво со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 15ти до 18ти септември 2022 година во Охрид, Хотел Метропол – Метропол Лејк Ресорт. Конгресот претставува извонредна можност за стручно надоградување и дружење на колегите од сите стоматолошки специјалности, специјализанти и студенти на постдипломски студии, со внимателно одбрана програма и предавачи кои ќе ги споделат своето искуство и сознанија од нивната професионална и научна работа.

Повеќе

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје