Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција
Адреса:
Водњанска бр.17
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон:
+389 (0)2 3092841
Мобилен:
+389 (0)70 308989
Е-меил:
info@mos.org.mk
Трансакциска сметка
300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје
Користете ја формата подолу за да нѐ контактирате:
(задолжително, најмалку 2 карактери)
(задолжително)
(незадолжително)
(задолжително)

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје