Корисни Линкови

WFO-finlogo Светска ортодонтска федерација (WFO)
logo-efo-web Европска федерација на ортодонти (FEO)
Балканска асоцијација на специјалисти по ортодонција
logo_greek Грчко ортодонтско друштво
logo-slogan-gr Ортодонтско друштво на Северна Грција
logo-boo-bg Ортодонтско друштво на Бугарија
sejodr-logo Западно Европско списание за ортодонција и дентофацијални истражувања
 HDO-najnoviji-logo-2 Хрватско Ортодонтско друштво – HOD
 konacno13_cirilica-crop Антрополошко Друштво Србије
Српско Ортодонско Друштво
Романско Ортодонтско Здужение
Турско Ортодонско Друштво

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје