За нас

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

logo-ORTO-550x550

Главните цели на здружението се да го промовира развојот на ортодонтски теорија и пракса во Република Македонија и да организира национални и меѓународни научни ортодонтски настани.