9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

Почитувани колеги,

Ми претставува голема чест и задоволство да ве поканам да ни се придружите на 9тиот Конгрес на Македонското стоматолошко друштво со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 15ти до 18ти септември 2022 година во Охрид, Хотел Метропол – Метропол Лејк Ресорт.

Конгресот претставува извонредна можност за стручно надоградување и дружење на колегите од сите стоматолошки специјалности, специјализанти и студенти на постдипломски студии, со внимателно одбрана програма и предавачи кои ќе ги споделат своето искуство и сознанија од нивната професионална и научна работа.

Во текот на четирите дена на Конгресот ќе проследите презентации поврзани со темата на конгресот „Стоматологијата пред предизвиците на новото време: можности и ограничувања“. Во нив, веруваме, ќе најдете одговори на многу ваши прашања и дилеми со кои се соочувате во секојдневната клиничка пракса, но и од научен аспект, ќе ги осознаете достигнувањата во нашата професија. Научниот и Организациониот одбор подготвија актуелна и интересна научна програма, вклучувајќи и различни интердисциплинарни теми кои ќе бидат презентирани од еминентни предавачи од Турција, Словенија, САД, Бугарија, Хрватска, Србија, Грција, Холандија, Романија и Северна Македонија. Поканетите предавачи се докажани експерти во својата област и се надеваме дека на тој начин ќе постигнеме врвно научно ниво на Конгресот.

Истовремено, покрај конгресните научни активности, ќе биде изложен широк асортиман на стоматолошки производи, а ќе бидат презентирани и најновите технолошки достигнувања во стоматологијата.

Покрај научната, подготвиме програма која вклучува културни и рекреативни активности кои очекуваме дека ќе го направат вашиот престој во Охрид навистина незаборавен!

Ве покануваме и очекуваме во Охрид!

Со почит,
Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
Претседател на Македонско стоматолошко друштво

Превземете програма

 

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје