Статии Означени со international

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво, 24-25. Ноември, Хотел Хајат, Белград Превземете флаер. Подетални информации на сајтот https://www.kongresous.com/

Повеќе

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво 27-30 октомври 2023 Истанбул “Интердисциплинарна ортодонција: успех преку тимска соработка”     Подетални информации на сајтот на БАОС http://www.e-baos.org

Повеќе

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС)

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС)

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) 3ти Интернационален симпозиум на ортодонти 6-8 Октомври 2022 Тирана, Албанија   Подетални информации на сајтот на БАОС http://www.e-baos.org

Повеќе

98 Конгрес на Европско ортодонтско друштво, 11-15 Јуни 2023, Осло, Норвешка

98 Конгрес на Европско ортодонтско друштво, 11-15 Јуни 2023, Осло, Норвешка

Dear friends and colleagues, It is my great honor to invite you to the 98th Congress of the European Orthodontic Society, which will take place in Oslo, Norway June 11-15, 2023. The scientific program offers a range of topics that will be of interest to all participants.

Повеќе

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9тиот Конгрес на Македонското стоматолошко друштво со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 15ти до 18ти септември 2022 година во Охрид, Хотел Метропол – Метропол Лејк Ресорт. Конгресот претставува извонредна можност за стручно надоградување и дружење на колегите од сите стоматолошки специјалности, специјализанти и студенти на постдипломски студии, со внимателно одбрана програма и предавачи кои ќе ги споделат своето искуство и сознанија од нивната професионална и научна работа.

Повеќе

Симпозиум со меѓународно учество – ОРТОДОНЦИЈА БЕЗ ГРАНИЦИ – ОД НАВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА ДО СТАБИЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ РЕЗУЛТАТИ

Симпозиум со меѓународно учество - ОРТОДОНЦИЈА БЕЗ ГРАНИЦИ – ОД НАВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА ДО СТАБИЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ РЕЗУЛТАТИ

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира симпозиум под наслов “Ортодонција без граници – од навремена и правилна дијагноза до стабилни терапевтски резултати“ на 7.05.2022г.

Повеќе

5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021

5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021

We are informing you that Serbian Orthodontic Society has the honor to host the 5th National Symposium associated with the 5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021. Given a new pandemic situation, organizing committee had to make a hard decision

Повеќе

ON-LINE симпозиум “СОВРЕМЕНА ОРТОДОНТСКА ДИЈАГНОЗА – ИМПЕРАТИВ И ПРИДОБИВКА ЗА ПРАВИЛНА ФУНКЦИЈА, ЕСТЕТИКА И СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ”

ON-LINE симпозиум "СОВРЕМЕНА ОРТОДОНТСКА ДИЈАГНОЗА – ИМПЕРАТИВ И ПРИДОБИВКА ЗА ПРАВИЛНА ФУНКЦИЈА, ЕСТЕТИКА И СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ"

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира HYBRID симпозиум преку платформата ZOOM под наслов “Современа ортодонтска дијагноза – императив и придобивка за правилна функција, естетика и стабилни резултати “ на 11.09.2021 г.

Повеќе

ON-LINE симпозиум со меѓународно учество со наслов: “КОВИД 19 И АСПЕКТИ НА СТОМАТОЛОШКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА“

ON-LINE симпозиум со меѓународно учество со наслов:  “КОВИД 19 И АСПЕКТИ НА СТОМАТОЛОШКА ЕТИКА И ДЕОНТОЛОГИЈА“

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности за 2021 година ќе организира два симпозиуми. Соочени со предизвиците кои ни ги наметна пандемијата со Ковид 19 првиот симпозиум оваа година предвиден за 8.05.2021 го организираме повторно (како и претходните два минатата година) ON-LINE преку платформата ZOOM.

Повеќе

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје