Поднесување абстракти

5ти Конгрес на здружение на специјалисти по ортодонција со меѓународно учество

26ти – 29ти Септември, 2024, Охрид, Република Северна Македонија

Пред да пополните пријава и да испратите апстракт, Ве молиме прочитајте го Упатството за поднесување апстракти.ВАЖНА НАПОМЕНА:

  • Сите апстракти треба да се пријават на македонски и англиски јазик.
  • Насловот на трудот ( вклучувајќи ги и празните простори) не треба да е подолг од 160 знака

Апстрактите нема да бидат вклучени и објавени во Конгресната програма и Зборникот на апстракти, доколку не е уплатена регистрација за учество на Конгресот, 5 (пет) дена по добиената информација за прифатеност на апстрактот.

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје