Author Archive

За: Здружение на специјалисти по ортодонција

Здружение на специјалисти по ортодонција
Website:
Profile:

Posts by Здружение на специјалисти по ортодонција:

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје