Конгреси

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво, 24-25. Ноември, Хотел Хајат, Белград Превземете флаер. Подетални информации на сајтот https://www.kongresous.com/

Повеќе

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво 27-30 октомври 2023 Истанбул “Интердисциплинарна ортодонција: успех преку тимска соработка”     Подетални информации на сајтот на БАОС http://www.e-baos.org

Повеќе

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје