Статии Означени со congress

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво

V Конгрес на Српско ортодонтско друштво, 24-25. Ноември, Хотел Хајат, Белград Превземете флаер. Подетални информации на сајтот https://www.kongresous.com/

Повеќе

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво

7ми Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) и 18ти Меѓународен Симпозиум на Турско ортодонтско друштво 27-30 октомври 2023 Истанбул “Интердисциплинарна ортодонција: успех преку тимска соработка”     Подетални информации на сајтот на БАОС http://www.e-baos.org

Повеќе

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС)

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС)

6ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС) 3ти Интернационален симпозиум на ортодонти 6-8 Октомври 2022 Тирана, Албанија   Подетални информации на сајтот на БАОС http://www.e-baos.org

Повеќе

98 Конгрес на Европско ортодонтско друштво, 11-15 Јуни 2023, Осло, Норвешка

98 Конгрес на Европско ортодонтско друштво, 11-15 Јуни 2023, Осло, Норвешка

Dear friends and colleagues, It is my great honor to invite you to the 98th Congress of the European Orthodontic Society, which will take place in Oslo, Norway June 11-15, 2023. The scientific program offers a range of topics that will be of interest to all participants.

Повеќе

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9-ти конгрес со меѓународно учество на МСД

9тиот Конгрес на Македонското стоматолошко друштво со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 15ти до 18ти септември 2022 година во Охрид, Хотел Метропол – Метропол Лејк Ресорт. Конгресот претставува извонредна можност за стручно надоградување и дружење на колегите од сите стоматолошки специјалности, специјализанти и студенти на постдипломски студии, со внимателно одбрана програма и предавачи кои ќе ги споделат своето искуство и сознанија од нивната професионална и научна работа.

Повеќе

5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021

5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021

We are informing you that Serbian Orthodontic Society has the honor to host the 5th National Symposium associated with the 5th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists in Belgrade, from 25-28 November, 2021. Given a new pandemic situation, organizing committee had to make a hard decision

Повеќе

2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting and Future Events

2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting and Future Events

2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting and Future Events Due to the COVID-19 emergency, the 2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting has been postponed to July 16-17, as reported on our website www.sido.it  

Повеќе

17ти Интернационален Конгрес на Турското ортодонтско друштво, он лине, 12-14 Март 2021, “Ортодонцијата во светот кој се менува“

17ти Интернационален Конгрес на Турското ортодонтско друштво, он лине, 12-14 Март 2021, “Ортодонцијата во светот кој се менува“

17ти Интернационален Конгрес на Турското ортодонтско друштво, он лине, 12-14 Март 2021, “Ортодонцијата во светот кој се менува“
за повеќе информации ве упатуваме на веб страната на турскотоортодонтско друштво….

Повеќе

The 23rd Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece

The 23rd Congress of the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece

As you may have expected, the Greek Orthodontic Society and the Orthodontic Society of Northern Greece had no alternative but to review the logistics of their 23rd Congress, scheduled to take place during the weekend of December 5-6, 2020. Although we will not be able to meet socially this year, the good news is that we will be bringing our congress to you in an exciting new format.

Повеќе

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје