Симпозиум со меѓународно учество – ОРТОДОНЦИЈА БЕЗ ГРАНИЦИ – ОД НАВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА ДО СТАБИЛНИ ТЕРАПЕВТСКИ РЕЗУЛТАТИ

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира симпозиум под наслов “Ортодонција без граници – од навремена и правилна дијагноза до стабилни терапевтски резултати“ на 7.05.2022г.

Симпозиумот ќе се оддржи во корелација со Ковид 19 препораките на Владата на РСМ и Министерството за здравство на РСМ.

Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество.

Со почит,

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci

Превземете програма

 

 

 

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје