2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting and Future Events

2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting and Future Events

Due to the COVID-19 emergency, the 2021 SIDO-AIDOR International Spring Meeting has been postponed to July 16-17, as reported on our website www.sido.it

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје