3-ти КОНГРЕС НА БАОС и 4-ти КОНГРЕС за МОС

Драги колеги и пријатели,

По успешно завршениот 4 – тиот Конгрес на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД (ЗСОМ) и 3-тиот Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција (БАОС), овде ќе може да ја најадете Книгата на Абстракти.

Book of Abstracts BAOS 2019

Срдечно,

Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова
Претседател на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД
Претседател на 3ти Конгрес на Балканската асоцијација на специјалисти по ортодонција и 4ти Конгрес на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје