Пред-конгресен курс “Основи на ортодонцијата: Од концептот на техника со прав лак до современите упоришни апарати“

Пред-конгресен курс “Основи на ортодонцијата: Од концептот на техника со прав лак до современите упоришни апарати“

12.05.2016

Хотел “Гранит“, Охрид

Конгресна сала А

09:00-17:00 (08:00-09:00 Регистрација)

 

Gizoeva-Ekaterina-Anatoljevna-webДр Гизоева е консултативен доктор за Forestadent, Pumpa Group Moskow, од 2012 до денес. Обавува настава на постдипломски судии, hands-on курсеви, и технички курсеви за ортодонти, чии што главни теми вклучуваат: ортодонтска рехабилитација на возрасни (интердисциплинарен пристап, модерно упориште во ортодонцијата).

Исто така, таа работи на преводи на медицински документи и конгреси од англиски на руски јазик, и има свој придонес кон интернационалните и руските Forestadent курсеви и симпозиуми.

Др Гизоева дипломирала на Pavlov First St. Petersburg State Medical University во Санкт Петерсбург, Русија.  Таа била Научен соработник и предавач  на Клиниката за ортодонција  при Универзитетот Pavlov First St. Petersburg State Medical University во Санкт Петерсбург, Русија, од 2007-2011 година. Докторирала во 2008 година. Автор е на многубројни публикации.

Работејќи како ортoдонт во Dental Clinic Dentex во Москва, од 2011 година, нејзините главни клинички интереси се ортодонтска рехабилитација кај возрасни, лингвална ортодонција, модерно упориште во ортодонцијата, примена на 3-Д компјутерската технологија во планирање и третман, и интердисциплинарен пристап во планирањето на третманот со орални хирурзи, протетичари и пародонтолози.

 

Др Екатерина Гизоева, DDS, PhD

Инструктори:

Лидија Кануркова                              Габриела Ќурчиева-Чучкова

Игор Кировски                                   Иван Илиев

Радмила Димовска                             Ирена Гавриловиќ

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

 Прв дел

 09:00-10:00

 1. Дијагностика: 
 • Анамнеза: Етиологија, Фактори на раст
 • Лицева Естетика
 • Интраорален преглед
 • Радиографски снимки/кефалометриски анализи
 • Дијагностички модели

10:00-11:30

 1. Претставување на основите на ортодонтската техника со прав лак: 
 • Карактеристики на брекети: tip и torque
 • Различни видови на препишување
 • Самолигирачки и лигирачки системи
 • Клинички случаи кои ја претставуваат примената на Forestadent брекети
 • Ортодонтски лакови

11:30-12:00 Кафе пауза

Втор дел

12:00-14:00

 1. Планирање на третман: екстракциона наспроти без-екстракциона терапија
 2. Ретенција

14:00-15:00 Пауза за ручек

15:00-17:00 Работилница: позиционирање на брекети, поставување на лакови, нивелирање, различни лакови, затворање на простор

Клучни зборови

Дијагностика. Цели на третман. Техника на прав лак. Биомеханика. Подготвувањe на упориште како дел од ортодонтскиот третман

ПОТРЕБНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУРСОТ

 • Голем цвик за дебели жици
 • Adams клешта
 • Дистален цвик
 • Weingart клешта
 • Мал цвик за лигатури
 • Држач за брекети
 • Пеан
 • Држач за лак

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје