Статии Означени со Подготвувањe на упориште како дел од ортодонтскиот третман

Пред-конгресен курс “Основи на ортодонцијата: Од концептот на техника со прав лак до современите упоришни апарати“

Пред-конгресен курс “Основи на ортодонцијата: Од концептот на техника со прав лак до современите упоришни апарати“

Мај 12-15, 2016 – Охрид, Македонија – Хотел Гранит

Повеќе