Теоретски курс “Tретман на малоклузија класа III кај деца и возрасни пациенти”

Теоретски курс “Tретман на малоклузија класа III кај деца и возрасни пациенти”

30.03.2019

Хотел Холидеј Ин, Скопје

12:00 (09:00-10:00 Регистрација)

 

Проф. д-р Назан Кучуккелеш докторирала во 1984-1989 година на Ортодонтскиот оддел на Универзитетот Мармара во Истанбул, каде стана професор и заменик-декан во 2002 година. Таа претседаваше со Одделот за Ортодонција на Универзитетот Мармара во 2006-2011 година. Од 2004-2008 година била главен уредник на Turkish Journal of Orthodontics. Има повеќе публикации и презентации и дава клинички курсеви во европските земји. Таа е активен член на Angle Society of Europe. Таа студира на Во текот на последните 15 години активно се занимава со востановување протокол во третманот на малоклузија Класа III. Други топици од нејзино поле на наулчен и стручен интерес се: ортопедски третман на скелетни малоклузии, случаи на ортогнатна хирургија, вертикални аномалии, максиларна експанзија, лингвална техника.

 

Проф. д-р Назан Кучуккелеш
Универзитет Мармара,
Истанбул, Турција

ПРОГРАМА НА КУРСОТ

Времетраење на курсот: 5 часа

12.00-14.00

 • Малоклузија Класа III
 • Морфолошки карактеристики
 • Дентална и кефалометриска проценка
 • Ортопедски третман на Класа III
 • Кои случаи треба да бидат рано третирани
 • Што можеме да постигнеме со примена на лицева маска
 • Критериуми за селекција на пациенти
 • Вектори на сила при протракција на максилата
 • Презентација на случаи
 • Двофазен третман на Класа III/Презентација на случаи

14.00-14.30

Кафе пауза и закуска

14.30-16.30

 • Апликација на лицева маска со апарат за БМЕ/Презентација на случаи
 • Хируршки поткрепена терапија со лицева маска/Презентација на случаи
 • Протракција на максила со лицева маска потпомогната со кортикотомија
 • Протракција на максила со Класа III еластици потпомогната со кортикотомија
 • Презентација на случаи
 • Протоколи за ригидна дистракција
 • Презентација на случаи (интраорална/екстраорална)
 • Камуфлажна терапија на Класа III кај адултни пациенти
 • Одлука за хируршка корекција на малоклузија Класа III

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје