Регистрација за курсеви

3-ти Конгрес на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД
Со меѓународно учество
12-15 May 2016 Охрид,
Хотел Гранит
Македонија

Формулар за регистрација за курсеви


Да не се вршат уплати за курсевите додека не се добие потврда од наша страна за прифатена регистрација и слободни места бидејки бројот на слободни места е ограничен.