(Македонски) Симпозиум под наслов “Интердисциплинарен пристап во третманот на скелетни ортодонтски аномалии и функционални пореметувања“

Contact

MOS – Macedonian Orthodontic Society

st. Mother Teresa17
1000 Skopje, Macedonia

Phone: +389 (0)2 3092841
Fax: +389 (0)2 3092842
E-meil: info@mos.org.mk

Bank Account 300000002059055
Komercijalna Banka AD Skopje