Симпозиум под наслов „ВО СВЕТОТ НА ДЕНТОФАЦИЈАЛНАТА ОРТОПЕДИЈА“

Почитувани колеги,
Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира Симпозиум под наслов “Во светот на дентофацијалната ортопедија“ на 14.04.2018 год.
(ГОБ „8-ми Септември“-Кино сала, поранешна Воена болница).
Ве покануваме да со своето присаство и активно учество во дискусиите придонесете за успехот на оваа стручно-научна манифестација.

Со почит

Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција

Доц. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci

Програма на Симпозиумот

 

ПРОГРАМА НА СИМПОЗИУМ

ГОБ „8-ми Септември“- Кино сала (Поранешна Воена болница)
14 Април 2018 година, Почеток 10:00 часот

9:00-10:00
Регистрација на учесниците
10:00-10:15
Проф. др Габриела Ќурчиева Чучкова
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Воведен збор и отворање на симпозиумот

10:15- 10:45
Проф. д-р Мирјана Јаношевиќ dr.sci
специјалист по ортодонција
Раководител на Катедрата за Ортопедија на вилици и заби, Медицински факулет, Ниш, Србија
Можности за планирање на терапија на дентофацијални деформитети

10:45- 11:15
Проф. др Славе Наумовски dr.sci
специјалист по максилофацијална хирургија
Катедра за максилофацијална хирургија, Стоматолошки факултет, Директор на Клиниката за максилофацијална хирургија, Скопје, Северна Македонија
Хируршки третман на долна третина на лице

11.15- 11.45
Проф. др Драган Петровиќ,
специјалист по максилофацијална хирургија
Катедрата за максилофацијална хирургија, Медицински факулет, Ниш, Србија
Хируршки третман на малоклузија Класа III и позицијата на кондилите

11.45- 12.00
Дискусија

12.00- 12.30
Кафе пауза

12.30- 13.00
Др Елена Петрова dr.sci
специјалист по ортодонција
Клиника за ортодонција, УСКЦ “Св. Пантелејмон“, Скопје, Северна Македонија
Во светот на III Класа

13.00- 13.30
Доц. др Розела Џемниcа dr.sci
Специјалист по ортодонција
Клиниката за ортодонција, Универзитетската стоматолошка клиника, Тирана, Албанија
Примена и клиничко значење на биолошката возраст во стоматологијата

13.30 – 14.00
Асс. д-р Предраг Јаношевиќ,
специјалист по ортодонција
Катедра за ортопедија на вилици и заби, Медицински факултет, Ниш, Србија
Paul Gjessing ретрактор.
Дали е време да погледнеме назад?

14.00 – 14.15
Дискусија

Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бода за пасивно и 12 за активно учество. Котизацијата изнесува 1.800,00 денари, а за членови на МСД 1.300,00 денари
Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055 Комерцијална банка АД Скопје, Здружение на специјалисти по ортодонција на Македонија за симпозиум 04/2018.
Сите информации се достапни и на веб страниците на МСД-Здружение на специјалисти по ортодонција: www.mos.org.mk, МСД:www.msd.org.mk и СКМ: www.stomatoloskakomora.org

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје