Прва Објава 3-ти КОНГРЕС НА БАОС и 4-ти КОНГРЕС за МОС

Септември 12-15, 2019 – Охрид, Северна Македонија – Хотел Метропол

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје