15th International Symposium of the Greek Orthodontic Society

15th International Symposium of the Greek Orthodontic Society

April 21-22, 2018, at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece.

 

www.grortho.gr

Brochure – Invitation

 

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје