Доц. д-р Габриела
Ќурчиева-Чучкова

Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира Симпозиум под наслов “Ортогната хирургија – Современ тренд во ортодонтско-хируршкиот третман на лицево-вилични аномалии “ на 14.10.2017 г., и курс под наслов “Миофункционална терапија и третман на проблеми и дисфункции на темпоромандибуларен зглоб “ на 13.10.2017 г .
Тежнеејќи да ги пратиме современите трендови во ортодонцијата, еминентните предавачи на Есенскиот Симпозиум ќе дадат посебен осврт на современите пристапи во третманот на дентофацијалните деформитети, мандибуларниот прогнатизам и максиларниот ретрогнатизам, ортодонтската подготовка , хируршкото планирање, ортодонтското финиширање, ретенцијата и постхируршката стабилност .
Ве покануваме да со своето присаство и активно учество во дискусиите придонесете за успехот на овие стручно-научни манифестации. Воедно ќе имате можност да поминете прекрасни моменти на едукација, дружење и релаксација на брегот на нашиот јужен бисер, Дојранското езеро.


Со Почит,
Претседател на Здружението на специјалисти по ортодонција
Доц. др Габриела Ќурчиева Чучкова dr. sci


Најнови Активности и Информации